DDM Group a.s.

 

Předmět podnikání
 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.
Činnosti prováděné hornickým způsobem.
 

Vznik


Zapsáno 10.září 1997 do obchodního rejstříku (spis.zn. B 4935 vedená u Městského soudu v Praze).

Název, sídlo, IČO


název: DDM Group a.s.
sídlo: Praha 1, Ovocný trh 573, PSČ 110 00
Společnost je oprávněna zřizovat organizační složky v tuzemsku i v zahraničí.
IČO: 25606492
 

Trvání společnosti a další skutečnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Právní forma : akciová společnost

 

Pozvánka na valnou hromadu:

16.května 2019

Stanovy společnosti:

Stanovy

 

Základní kapitál, počet, jmenovitá hodnota,
forma, podoba a druh akcií

Základní kapitál společnosti činí : 408.000.000,-- Kč
(čtyři sta osm milionů korun českých).

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 40 800
(čtyřicet tisíc osm set kusů) akcie na jméno,
přičemž hodnota jedné akcie činí 10.000,-- Kč
(deset tisíc korun českých).

Základní kapitál, stejně jako emisní kurs akcií byl zcela splacen.
 

Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

 

Zápis z valné hromady 12.5.2017

Zápis z valné hromady 17.5.2018

Zápis z valné hromady 16.5.2019

 

předseda

představenstva

Ing. Ján Dudáš
 

člen představenstva:

Ing. Daniel Knotek 

člen představenstva:

Ing. Jiří Bělohlav

člen představenstva:

Ing. Zdeněk Šinovský

člen představenstva:

Ing. Dušan Mráz


prokura:

Ing. Ján Dudáš

 

předseda dozorčí rady:

Ing. Ivan Šesták
 

člen dozorčí rady:

Ing. Jindřich Hess 

člen dozorčí rady:

Ing. Viliam Turanský
člen dozorčí rady:

Ing. František Potisk

člen dozorčí rady:

Ing. František Klepetko

člen dozorčí rady:

Ing. Pavel Pilát 

člen dozorčí rady:

Ing. Viktor Karel 

člen dozorčí rady:

Ing. František Kočí